I vår träning på fokuserad närvaro söker vi den verklighet vi kan uppleva.

Det vi kan direkt uppleva är vår kropp, upplevelsen av ”min kropp i min kropp”,

alltså den totala upplevelsen av alla mina kroppsförnimmelser. 

Och då inte i relation till något annat, utan i relation till sig själv, i sig själv.

I kroppens ständiga kontakt med jorden genom gravitationen. 

I fotsulorna när vi står och går. I sittbenet och delar av fötter och ben när vi sitter, och i många delar av kroppen när vi ligger.

I vår hud i dess relation till det som finns utanför min kropp. Vinden, vattnet mot huden. Min kläder. Världen utanför som kroppen möter. Andra kroppars hud.

Den direkta verkligheten, själva grunden i min existens så som jag kan uppleva den finns alltså i de tre begreppen

 

 


KROPPEN  JORDEN  HIMLEN/LUFTEN

Kroppen,

min inre upplevelse av min kropp, inte som om jag såg mig själv utifrån som en visuell bild, utan som den närvaroupplevelse sammansmältningen av alla mina kroppsförnimmelser kan ge mig.
Men även den förnimmelse av en Närvaro innanför den närvaro jag kan uppleva i min kropp, kan betraktas som en direktupplevd verklighet. Om det som finns vid pilens slut också är verklighet får var och en ta ställning till.

Jorden,

den oerhörda massan under oss, varifrån vi blommar upp en liten tid.
Den håller oss, stöder oss, föder oss.
Vi behöver inte alls förstå den magiska kraften, gravitationen. Men vi kan uppleva den, känna dess trygghet och stabilitet. Vi kan vila i tacksamhet över att jorden aldrig överger oss. Vi kan känna det i våra fotsulor var steg, i vårt sittben varje gång vi sätter oss och sitter kvar.

Himlen,

får här kanske en lite annorlunda definition än vi är vana vid.
Himlen är allt runtomkring mig som inte är jorden eller andra levande varelser.
Den upplevelse jag får när jag springer eller cyklar lättklädd en sommardag. Vinden mot huden. Förnimmelsen av nått som finns, som inte stoppar mig
eller hindrar mig. Nått som finns mellan dig och mig som aldrig kommer stoppa vårt möte. Om det känna konstigt att använda begreppet himmel kanske luft kan fungera?

Här har du ditt liv, ”i den balans som bär himmel och jord”!

SLINGOR


Att använda ordslingor finns i de flesta andliga traditioner. 

För många är kanske mantran som den buddhistiska,
Om mani padme hum, som reciteras om och om igen det mest kända exemplet.
Men även i den kristna traditionen kan böner eller delar av böner användas på samma sätt, det vill säga att man om och om upprepar frasen högt eller tyst.

 

På min allra första meditations-retreat för William Johnston så fick vi, om vi ville och det kändes bra, pröva mantran från olika traditioner. Från den kristna traditionen hade han valt den så kalladeKristusbönen. Här i dess engelska version;
 

Lord Jesus son of God have mercy on me sinner.


Och han berättade om en rysk pilgrim som vandrat genom hela Ryssland hela tiden reciterande bönen.
Men han berättade också vidare att han länge letat efter ett mantra som kunde fungera i den meditations-grupp han ledde i Tokyo där buddhister och kristna och även konfessionslösa mediterade tillsammans. Det han till slut fann var;

 

Every day is a good day.
 

Den fastnade jag för och använde det mantrat timme efter timme dag efter dag på retreaten. När jag sen kom hem så drömde jag en natt fram dikten Everyday is good day. Och efter det så kommer ofta de orden till mig när jag är ute och går och jag har avslutat säkert ett hundratal ledda meditationer med de orden. Så det är det mantra, den slinga, den dikt, jag personligen använt i särklass mest.
När jag nått år senare var på min första Sesshin så fick vi den första dagen
skriva upp och lära oss några mantran från den hinduistiska traditionen, den första var;

 

Asato ma sad-gamaya.
 

Dessa sanskrit-ord betyder ungefär; 

från okunskap/overklighet till kunskap/verklighet för mig. 

 

Men min erfarenhet av det som händer eller inte händer i sinnet när ett mantra går runt runt, inte är så mycket kopplat ordens betydelse utan mer att den repetitiva rytmen hjälper mig att skydda sinnet, lugna sinnet. 

Om det omedvetna påverkas av ordens innebörd vet jag inte. Det står ofta om mantrans starka påverkan på det omedvetna i andlig litteratur. Men tvärsäkra påståenden om det omedvetna faller ju på sin egen orimlighet! Hur vet vi det?
Men prova gärna.

 

Det kan hjälpa oss att:
 

fokusera på det vi gör, underlätta att hitta kroppsdelar eller eftersträvansvärda känslotillstånd,

skydda sinnet från tankar, känslor, oro

länka ihop upplevelser,

genom den suggestiva rytmen förs oss in i ett delvis alternativt medvetandetillstånd.

Börja gärna med väldigt enkla slingor bestående av några få ord, helt utan budskap som; steg efter steg mina fötter mot jorden eller breath by breath
living in my body. När du efter hundratals/tusentals upprepningar verkligen känner att slingan har satt sig och flyttat in i dig så kan du försöka synkronisera den vid steg i gående meditation, och vid andning i sittande.
Och som i all meditation, och alla våra fokusövningar så kan du inte göra fel. Kom ihåg det!
Du gör övningen på ditt sätt, du övar på att förhålla dig till övningen så som du gör den. Det är det hela, begrepp som rätt och fel får inte plats i dessa övningar.

Här kommer några enkla slingor att börja med:


 

Steg efter steg

Mina fötter mot jorden

Lugn och trygg

/jag är lugn jag är trygg

Steg efter steg 

min kropp i mitt liv

är jag stark är jag glad

Steg efter steg

min hud emot himlen

gör mig lätt gör mig fri

Steg efter steg

 

Mina fötter.....

(repeteras om och om igen..)

Every day is a good Day

step by step
 

Every day is a good Day

my feet to the ground

 

Every day is a good Day
safe and calm

 

Every day is a good Day

step by step…

 


 

(repeteras om och om igen..)

Every day is a good Day
breath by breath


Every day is a good Day
living in my body


Every day is a good Day
alive in my body
happy and strong in my body


Every day is a good Daybreath by breath

(repeteras om och om igen..)

Sitter still
Kommer hem

Till mig själv
Just nu

 

Är mitt hem
I min kropp
I mitt liv
Just nu

 

Är jag fri
Jag är hel
Sitter still

Just nu

(repeteras om och om igen..)

Mitt sittben mot jorden/kudden/stolen

Jag är lugn

Jag är trygg

Mitt sittben mot jorden

Andas in andas ut

Mitt sittben ..........

(repeteras om och om igen..)