top of page
Om Ingemar

Överläkare i Psykiatri o beroendetillstånd på Beroendecetrum i Hudiksvall. 

 

LäkareSamtalsinstitutet i Stockholm

Konsultläkare för Saschas familjearbete, och för Alternatiff i Kilafors.

 

Föreläser om psykiatriska sjukdomar och beroendetillstånd.

Håller utbildningar för lärare i mindfulness.

Bor i Stockholm och Järvsö.

 

Driver Orrabackens Fokus & Återhämtning med min fru Sofia.

LÄKAREN

Jag har fått vara med och hjälpa människor på öppenvårdsmottagningar från Lappland ner till Blekinge.

På avdelningar för abstinensbehandling vid beroende, depressionssjukdomar, ångesttillstånd och psykos-sjukdomar.

Varje dag räddas liv av svensk psykiatri, vi är många som arbetar hårt. 

Det är inget nytt eller särskilt jag har att komma med.

Men det är en modell.

Och en modell underlättar förståelsen vad man kan göra, och vad man inte kan göra i arbetet att behandla psykiskt lidande, och var man kan börja, och när man bör sluta.

Utan en modell blir arbetet ofta i blindo. Man börjar nånstans på måfå, får till en diagnos, och erbjuder behandling.

Även om diagnosen är rätt och behandlingen god så blir det fel

 

Vi som är satta att vara hjälpare behöver en struktur att förhålla sig till, och ett stort varmt hjärta.

Det finns välgjorda undersökningar inom beroendebehandling som säger att;

de som får en behandlare från gruppen behandlare som ligger i den lägsta 4-delen avseende empati, där blir resultatet sämre än ingen behandling alls.

MIN BEHANDLINGSFILSOFI

Att i varje givet ögonblick göra det jag tror är det bästa för denna person.

Att möta henne och visa utifrån det som är människa i mig, att jag är där.

Att jag är närvarande.

Att vi tillsammans, (och när hon inte tycker som jag så har hon tolkningsföreträde ), kommit fram till hennes temperament,  hennes personlighets färg, form och melodi.

Jag tror att om man ska hjälpa människor så behöver man en relation till detta att vara människa.

En någorlunda grundad uppfattning om hur man själv är. Och en nyfikenhet på den människa man försöker hjälpa.

Ibland är tyvärr en snabb diagnos i vägen för denna process.

Särskilt om diagnosen är uppenbar, lyser i eldskrift i pannan på det som nu blivit mer ”patient” än ”människa”;

Narkoman - Borderline - Maniker - Schizo - Fibro - Gammal missbrukare 

IDROTTAREN-  10 DAN JUJUTSU

Ingemar Sköld är en av de mer välkända människorna inom Sverige när det handlar om ju-jutsu. Han har såväl vidareutvecklat ju-jutsun under dess barndom i Sverige, men även varit tävlingsaktiv själv för att senare bli en långvarig landslagscoach. 

Flerfaldig EM-mästare.

För många har Ingemar symboliserat den mentala biten av ju-jutsu. Många tävlingsaktiva har under sin landslagsperiod uppskattat de mentala övningarna de gjort med Ingemar, och få som varit på ett elitläger i Nacka har missat Ingemars avslappningsövningar med mental fokus.

bottom of page