top of page

E

Enkelhet Min Vän

 

ett rum

en skål

en bädd

ett bröd

och någon annan 

att dela allt det enkla

 

att dela livet med

 

vi behöver rum

vi behöver inga väggar

vi räcker fram vår skål  

och någon fyller väl på

 

vi vilar väl varandra när vi är trötta

vi delar allt vårt bröd vår nöd

vi behöver ingenting 

som kallas mer

 

men dig behöver jag

 jag behöver dig

vill du dela dig med mig

Every day is a good day

Every day is a good day

every feeling is a good feeling

feeling good every day

 

Every step is a good step

every step is a step towards death

every death is a good death

living every day

 

Every person is good person

oh it's hard but I try to sing that song

every question is a good question 

but the answers are often wrong

 

Every day is a good day

every feeling is a good feeling

feeling good every day

bottom of page