UTBILDNINGSRETREAT

MBRP

ORRABACKEN JÄRVSÖ

28 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER

 

21

AUG

26

AUG

MBRP LÄRARUTBILDNINGSRETREAT/ ORRABACKEN JÄRVSÖ

Kursen är en 6-dagars intensivkurs på gården Orrabacken i Järvsö.

De första 2,5 dagarna får deltagarna uppleva de 8 sessionerna som elev.

Därefter har vi en tyst dag med olika meditationsövningar.

Och sen de sista 2,5 dagarna får deltagarna pröva att undervisa MBRP övningar under handledning.

Kursavgift: 12.500:- + moms

Kost/Logi: 7.200:- + moms

Vi vänder oss till dig som:

- Hållit kurser, gått utbildningar i andra mindfulness-program och nu vill lära er MBRP.

- Hållit kurser/behandlingar inom beroendevård, t ex ÅP, återfallsprevention och nu vill pröva något nytt.

- Som skulle vilja kunna hålla MBRP kurser framöver, själv eller som assistent .

- Har varit på MBRP workshop, gått grundutbildning och nu vill komma vidare.

- Har gått utbildningsretreat tidigare och nu behöver förnyad inspiration.

- Arbetar inom vården/  inom det sociala.

ingemar.jpg

INGEMAR SKÖLD

Jag träffade Alan Marlatt på en workshop i Stockholm år 2010 och åkte över till USA och gick en utbildning för Sarah Bowen i MBRP ordnad av UCSD, 2011.

Jag hade några år tidigare startat kurser för personer med kemiskt beroende på Mariakliniken och då använt mig av en lätt modifierad version av MBCT. Jag har genom åren lett ett 30tal kurser iMBRP på Maria. Jag har också anordnat och undervisat på en workshop tillsammans med Sarah Bowen. Därefter har jag försökt sprida om MBRP genom att utbilda och vara handledare för lärare. Jag har även föreläst om MBRP vid flertal tillfällen  bland annat på en stor Mindfulnesskonferens på Tromsö universitet hösten 2014.

De senaste 20 åren har jag framför allt arbetat  med Beroendesjukdomar . 

Legitimerad läkare /Specialist i psykiatri samt lärare MBSR/MBCT/MBRP (mindfulnessbaserade program).

MBRP är en förkortning av

Mindfulness Based Relapse Prevention,

på svenska :

Mindfulness baserad återfallsprevention.

Det är ett behandlingsprogram vid kemiskt beroende som utarbetats i USA av Alan Marlatt och Sarah Bowen m fl verksamma vid University of Washington.

 

Programmet är ett eftervårdsprogram som integrerar KBT-baserad återfallsprevention färdigheter med mindfulness meditationsövningar. Som behandlingsprogram har den alltså ofta föregåtts av t ex inläggning, avgiftning, antabusbehandling och något psykosocialt program som minnesotaprogram. Programmets grundträningsform och upplägg har stora likheter med det mindfulnessprogram som MBSR (mindfulness based stress reduction) och MBCT (mindfulness based cognitive therapy for depression). På detta sätt finns det stora inslag av stressreduceringsteknik och även tekniker hur man kan förhålla sig till sina tankar som ett sätt att undvika att falla in i en tendens av grubblande. Det specifika med MBRP är teknikerna där man lär sig att handskas med reaktiva mönster som är ett vanligt inslag i återfall till substansmissbruk. 

Några gemensamma drag i MBSR , MBCT och MBRP är

 

 - Att vi nyfiket undersöker hur vi är styrda av vanor , hur autopiloten både hjälper oss att spara energi och har en tendens att hålla oss kvar i destruktiva mönster.

- Att vi lär oss förhålla oss så fritt som möjligt till våra tankar och känslor.

- Att vi försöker odla en kärleksfull vänlighet mot oss själva.

- Att vi lär oss meditativa tekniker för kunna handskas med stress av  olika slag.
 

MBRP är ett 8-veckors program där vi träffas en gång i veckan under 3 timmar/session. Varje session har ett tema. Mellan sessionerna så förutsätts att deltagarna övar dagligen minst c:a 1 timme/dag samt fylla i sina iakttagelser och övningar på papper som man tar med sig till nästa session. 

 

MBRP-programmet


Session 1:    Autopiloten och återfall
Session 2:    Medvetenheten risksituationer och sug
Session 3:    Mindfulness i det dagliga livet och medvetenhet på andningen

Session 4:    Mindfulness i högrisksituationer
Session 5:    Acceptans och ett klokt förhållningssätt till sitt liv
Session 6:    Att se tankar som tankar
Session 7:    Balans och livsstil
Session 8:    Vikten av ett socialt sammanhang och resten av livet 

Kursen är en 6-dagars intensivkurs på gården Orrabacken i Järvsö. 

De första 2,5 dagarna får deltagarna uppleva de 8 sessionerna som elev.

Därefter har vi en tyst dag med olika meditationsövningar.

Och sen de sista 2,5 dagarna får deltagarna pröva att undervisa MBRP övningar under handledning.

Vi vänder oss till dig som:

- Hållit kurser, gått utbildningar i andra mindfulness-program och nu vill lära er MBRP.

- Hållit kurser/behandlingar inom beroendevård, t ex ÅP, återfallsprevention och nu vill pröva något nytt.

- Som skulle vilja kunna hålla MBRP kurser framöver, själv eller som assistent .

- Har varit på MBRP workshop, gått grundutbildning och nu vill komma vidare.

- Har gått utbildningsretreat tidigare och nu behöver förnyad inspiration.

- Arbetar inom vården/  inom det sociala.

Kursen är en 6-dagars intensivkurs på gården Orrabacken i Järvsö. 

De första 2,5 dagarna får deltagarna uppleva de 8 sessionerna som elev.

Därefter har vi en tyst dag med olika meditationsövningar.

Och sen de sista 2,5 dagarna får deltagarna pröva att undervisa MBRP övningar under handledning.

Vi vänder oss till dig som:

- Hållit kurser, gått utbildningar i andra mindfulness-program och nu vill lära er MBRP.

- Hållit kurser/behandlingar inom beroendevård, t ex ÅP, återfallsprevention och nu vill pröva något nytt.

- Som skulle vilja kunna hålla MBRP kurser framöver, själv eller som assistent .

- Har varit på MBRP workshop, gått grundutbildning och nu vill komma vidare.

- Har gått utbildningsretreat tidigare och nu behöver förnyad inspiration.

- Arbetar inom vården/  inom det sociala.

Kursavgift: 12.500:- + moms

Kost/Logi: 7.200:- + moms

 

Gör en intresseanmälan och berätta  om dig själv och dina erfarenheter. 

Tack för din intresseanmälan, vi återkommer med mer information!

 
 
 
 

*Anmälan och Bokningsvillkor

Anmälningsavgiften på 2000:-

betalas inom 14 dagar från att vi har skickat ut en bekräftelse på att vi har mottagit din intresse anmälan.

Anmälan är bindande efter bekräftad plats.

Restfaktura och mer utförlig kursinformation skickas ut efter anmälningsavgiften är betald.