MINDFULNESS

MEDITATION

ZEN

När jag senast hade en kurs på Berget fick jag igen frågan eller frågorna;

" Vad är det för skillnad på meditation och mindfulness? Och vad är zen ? Vad skiljer mindfulnessmeditation och zenmeditation?"

 

Jag försökte reda ut begreppen , vilket verkligen inte är lätt. Jag ägnade en timme i brasrummet åt frågorna, och som så ofta är frågorna viktigare än svaren. Men jag fick ändå en uppfattningen att kursdeltagarna åtminstone förstod frågorna lite bättre efteråt, och om det inte var så , så upplevde jag själv att begreppen blev lite lite klarare.

MINDFULNESS

Mindfulness är den 7e delen av den 8 faldiga vägen . Och den 8 faldiga vägen är den buddhistiska vägen till att nå upplysning, att komma hem. Mindfulness är uppmärksamhet som inte dömer betraktaren eller strävar mot nåt mål, och som är tålmodig och kärleksfull.

Mindfulness är ett specielllt sätt att ge uppmärksamhet till det som just nu pågår inom oss i form av

Kroppsförnimmelser

Känslor

Tankar

MEDITATION

Om jag även här börjar i den buddhistiska traditionen, så är meditation den 8e delen av den 8 faldiga vägen.

Meditation är en stilla betraktelse, där stillheten lugnar oss så att vi kan få vila i oss själva men även ge djupare insikter möjlighet att visa sig. Meditation är vaken vila, där vi försöker det ovanliga att vara helt vakna och väldigt koncentrerade samtidigt som vi vilar i den lugna lugnande böljande andningen.

 

Begreppen mindfulness och meditation går in i varandra och det jag skriver är dessutom bara ett bland många försök att ge en förklaring.

Men om man förenklar för att ha en grund att stå på då skulle man kunna säga att 

Meditation är en metod , en övningsform, och mindfulness ett förhållningssätt .

Så om vi träffas en timme för att meditera i katarinagruppen på torsdagar så kan man säga att meditationen är formen eller metoden och det vi tränar på är mindfulness. 

Vår förhoppning är att vår timmens koncentrerade övande hjälper oss att föra förhållningssättet mindfulness mer och mer in i våra liv, till alla de timmar vi inte mediterar.

ZEN

Zen är egentligen samma ord som meditation men beskriver sen 500 talet en riktning inom buddhismen. Men det går också att beskriva zen som just en metod frikopplad från sitt buddhistiska ursprung.

Zen betonar den personliga erfarenheten,och det enkla livets glädje.

Som meditationsform  är den strikt och den som leder meditationen är tyst och guidar inte eleverna under meditations-passen

Zen hjälper oss lämna våra åsikter och förutfattade meningar eller åtminstone att förhålla sig friare mot dem. 

I meditation oavsett vad vi kallar den får vi träna på att vara fria, långsamt lösa upp våra invanda destruktiva mönster som vi med vårt vanliga tänkande ofta bara hamnar allt djupare i . Den mänskliga hjärnan och dess förmåga att tänka är ju på ett plan helt fantastisk. Och att tänka sig fram till hur vi kan skapa ren energi och  hur vi skulle kunna utrota malaria som vi med vaccin utrotat smittkoppor , är förstås segrar för det mänskliga tänkandet som vi ser fram emot. Men när vi försöker använda den delen av hjärnan till att lösa frågor som; "varför tycker ingen om mig?"så kommer vi nästan alltid fel.